Toimitusehdot

1. Toimitustapa ja -aika

Toimitus tapahtuu myyjän toimesta seurakunnan tai muun vastaavan viranomaisen osoittamalle hautapaikalle sovittuna ajankohtana ottaen huomioon seurakunnan toimitusaikaa koskevat määräykset.

2. Tilauksen hyväksyminen ja muuttaminen

Myyjä hankkii tarvittaessa hautakivelle seurakunnan tai muun vastaavan viranomaisen hyväksymisen. Jos seurakunta / viranomainen ei hyväksy tilattua hautakiveä, myyjällä on oikeus toimittaa toinen hautakivi, jonka viranomainen ja ostaja hyväksyvät.

3. Väri- ym. vaihtelut, mittatoleranssit

Luonnonkivelle ominaiset värivaihtelut, raidat, täplät tms. eivät tee laitteesta virheellistä.

Hautakivien mittatoleranssit ovat, ellei kaupan yhteydessä muuta sovita, seuraavat: kiven paksuus +/- 10 mm, sahatun ja kiillotettureunaisen kiven korkeus- ja leveystoleranssi +/- 15 mm ja louhittureunaisen kiven korkeus- ja leveystoleranssi +/- 35 mm.

4. Reklamaatio

Ostajan tulee ilmoittaa virheestä myyjälle kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun hän oli havainnut virheen tai hänen olisi pitänyt havaita se.

5. Omistusoikeus

Omistusoikeus tilattuun hautakiveen siirtyy ostajalle vasta kun kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu.

6. Ylivoimainen este

Jos myyjän viivästyksen toimituksessa aiheuttaa ylivoimainen este kuten sota, vienti- tai tuontikielto, luonnonmullistus, yleisen liikenteen tai energian jakelun keskeytyminen, tulipalo tai työselkkaus tai muu yhtä merkittävä tai epätavallinen syy, ostajalla ei ole oikeutta vahingonkorvaukseen tai kaupan purkamiseen.
Jos hautakiven paikalleen asentamisen esteenä on maan jäätyminen, ostajalla on oikeus purkaa kauppa, jos toimitus ei tapahdu kahden kuukauden kuluessa esteen vaikutuksen lakkaamisesta.

7. Laskutus

Tilatun hautakiven kauppahinta laskutetaan, ellei muuta ole sovittu, sen jälkeen kun hautalaite on asennettu paikalleen.

8. Viivästyskorko ja perintäkulut

Myyjällä on oikeus periä viivästyskorkoa erääntyneestä ja myöhästyneestä suorituksesta korkolain mukaisesti sekä kohtuulliset perintäkulut.

9. Erimielisyyksien ratkaisu

Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, ostaja voi saattaa asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. Jos erimielisyydet ratkaistaan tuomioistuimessa, kanne voidaan nostaa myös kuluttajan kotipaikan yleisessä alioikeudessa.

10. Hautakiven asennus

Hautakiven saa asentaa haudalle pääsääntöisesti 1.6. - 31.10 välisenä aikana. Ajankohdat voivat kuitenkin vaihdella seurakuntakohtaisesti.

  • Asennus on usein mahdollista myöhemminkin syksyllä, ellei routa ole asentamisen esteenä.
  • Pääsääntöisesti seurakunnan perustamille palkkialueille hautakiviä voidaan viedä läpi vuoden. Huomioitava on kuitenkin talvella säätilojen vaihtelu ja lumitilanne.
  • Seurakunnat kunnostavat haudat ennen kuin hautalaitteita voidaan viedä hautausmaalle.

Jokaisella seurakunnalla on omat ohjesääntönsä ja käytäntönsä. Seurakunta lopulta päättää, koska hautakiven voi toimittaa hautausmaalle.

11. Uuden hautakiven toimitusaika

Uuden kiven toimitusaika riippuu tilatun kiven työstötavoista, aukotuksista, tilattavista pronssituotteista jne. sekä kuljetusten ja asennusten sovittamisesta ja seurakunnan määräyksistä.

Pääsääntöisesti on hyvä varautua noin kahden kuukauden toimitusaikaan. Jos tilaukseen liittyy esim. ulkomailta tilattavat pronssituotteet, harvinaisempi kivilaji,
poikkeava vahvuus tai erikoistyötapa, tulee varautua pidempään toimitusaikaan.

Toimituksemme sisältää kahden vuoden oikaisutakuun asennukselle takuuehtojen mukaisesti.

Mikäli oikaisun tarvetta ilmenee, pyydämme ottamaan yhteyttä suoraan meihin.

Joen Kivituote

Y-tunnus: 2762203-7
Toimipaikka: Joensuu
Käyntiosoite:
Lylykoskentie 2
80130 Joensuu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram