hautajaisjärjestelyt

Hautajaisjärjestelyiden muistilista

Tieto läheisen kuolemasta ja ajatus hautajaisten järjestämisestä saattaa herättää kysymyksen: mitä teen ja minne otan yhteyttä? Jo ennen kuin otat yhteyttä hautaustoimistoon tai seurakuntaan, olisi hyvä miettiä hautajaisten ajankohtaa, siunauspaikkaa, hautaustapaa (arkkuhautaus vai tuhkaus) ja tulevaa hautapaikkaa sekä järjestetäänkö muistotilaisuutta. Kun asioit hautaustoimistossa tai seurakunnassa, nämä ajat ja paikat sovitaan ja varataan.

Läheisen kuoleman jälkeen asioiden hoitaminen voi tuntua raskaalta. Hautajaisjärjestelyt ovat kuitenkin osa surutyötä. Niinpä kokosimme tähän aiheittain omaisen muistilistaa helpottamaan asioiden hoitamista.

Mistä aloitan hautajaisjärjestelyt?

Hautajaisjärjestelyt on hyvä aloittaa siunausajankohdan miettimisellä ja ottamalla yhteyttä hautaustoimistoon tai seurakuntaan. Hautajaisjärjestelyt tulisi aloittaa surusta huolimatta välittömästi. Siunaustilaisuuden ajankohdan tulisi olla viimeistään neljän (4) viikon sisällä henkilön kuolemasta.

Hautauksen kustannukset

Lähtökohtaisesti kaikki kuolemaan liittyvät kustannukset maksetaan vainajan varoista. Jos vainajalla ei ole varoja lainkaan, voidaan hakea hautausavustusta sosiaaliviranomaisilta pakollisten hautausjärjestelyjen kulujen kattamiseksi.
Välttämättömät kulut, oli kyseessä arkkuhautaus tai tuhkaus, ovat arkku ja vainajankuljetus.

Hautauslupa

Hautauslupa on ainoa virallisista papereista, joita tässä vaiheessa hautajaisjärjestelyjä tarvitaan. Hautausluvan kirjoittaa lääkäri joka toteaa henkilön kuolleeksi. Hautauslupa tulee olla mukana kun vainaja siirretään sairaalasta kappelin/kirkon kylmäsäilytystiloihin ennen siunaus/tuhkauspäivää. Alkuperäinen hautauslupa toimitetaan samalla seurakunnalle. Mikäli henkilö on ollut kuollessaan palvelukodin asukkaana, kannattaa varmistaa etukäteen, onko hautauslupa palvelukodissa, lääkärillä toimipaikassaan vai vainajan mukana. Mikäli hautauslupa on hoitokodissa tai lääkärillä toimipaikassaan (eli ei ole vainajan mukana) voivat omaiset itse käydä hakemassa hautausluvan ja toimittaa sen hautaustoimistoon.

Hautaustoimiston valinta

Hautaustoimistoa valitessa on monia valintaan vaikuttavia seikkoja. Joillekin hinta on merkitsevin asia. Monille taas laatu, asioinnin sujuvuus ja henkilökohtainen palvelu ovat taas tärkeitä valintakriteerejä. Kivijalkatoimistossa asiointi voi olla tärkeää, toisille taas verkkoasiointi. Suomessa on kuitenkin monenlaisia hautaustoimistoja, ja kaikille löytyy takuulla sopiva vaihtoehto.

Hautaustoimiston keskeisimmät palvelut ovat vainajan kuljetus, arkku, uurna, kukat sekä apu muistotilaisuuden järjestämiseen.

Yhteistyössä kanssamme toimivat Lieksan Viherkeskus, Koskipirtin hautaus- ja kukkapalvelu sekä
Salakan Puutarha- ja hautauspalvelut. Heidän kauttaan on mahdollisuus tilata myös meillä valmistetut hautakivet.

Hautakiviä valmistamme Joensuussa ja myymälästämme löytyy kattavasti erilaisia mallikiviä, joka helpottaa hautakiven valintaa.

Perunkirjoitus ja perukirja

Perunkirjoituksessa laaditaan perukirja, joka on luettelo kuolinpesän osakkaista, varoista ja veloista. Perunkirjoitus on toimitettava 3 kuukauden kuluttua kuolemasta ja vastuu perunkirjoituksen toimittamisesta on kuolinpesän osakkailla. Perukirja on toimitettava Verohallintoon kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta.

Perunkirjoituksella on sekä pesänselvitystä että perintöverotusta palveleva tehtävä. Kuolinpesä tarvitsee perukirjaa esimerkiksi myydessään omaisuutta, tehdessään sopimuksia ja jakaessaan perintöä.

Hautakivet

Olemme apunasi silloin kun hautakiven hankinta on ajankohtaista.  Uusi hautakivi suunnitellaan meillä aina täysin yksilöllisesti.  Hautakivi kannattaa suunnitella niin, että se täyttää tilantarpeen nyt ja tulevaisuudessa. Hautakivi saattaa tulla vain yhdelle hengelle tai pariskunnalle. Jos kivi tulee useamman sukupolven käyttöön, pitää se ottaa huomioon jo kiven ensimmäistä nimitietoa tehtäessä.

Hautakiven suunnittelussa lähdetään monesti liikkeelle siitä, minkälainen henkilö on ollut ja sitä kautta pohditaan minkä värinen ja muotoinen kivi voisi olla sekä henkilön mielenkiinnon kohteiden kautta millaisia koristeita siinä voisi olla. Hautakivi on symboli edesmenneestä ihmisestä ja se on myös muistelupaikka. Tärkeä esine, joka jollain tavalla symbolisoi ja kuvastaa edesmennyttä henkilöä.

Joen Kivituotteen liikkeen näyttelyssä ja verkkokaupassa hautakivimalleihin, kivilajeihin ja väreihin ja eri toteutustapoihin voi tutustua rauhassa, mutta on hyvä muistaa, että ne ovat vain esimerkkejä. Muistomerkkiä saa ja on hyvä pohtia ja suunnitella ajan kanssa, sillä jokainen hautakivi on jollain lailla yksilöllinen. Perunkirjoitukseen voi tehdä varauksen hautakivelle ja hankkia kiven vasta myöhemmin.

Apua ja neuvoja malliin, muotoilun ja muiden ominaisuuksien valintaan antavat Joen Kivituotteen yrittäjät, jotka suunnittelevat, valmistavat ja toimittavat hautakivet itse.

Joen Kivituote

Y-tunnus: 2762203-7
Toimipaikka: Joensuu
Käyntiosoite:
Lylykoskentie 2
80130 Joensuu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram